อ่าน นิยาย จีน ฟรี

อ่าน นิยาย จีน ฟรี โดยการควบคุมที่ว่าเป็นการควบคุมเบ็ดเสร็จโดยใช้ความรู้ถึงแม้ว่าศัตรูจะสร้างหญ้าขึ้นมาจากพลังชีวิตหรือพลังอะไรก็ตาม ถ้าเกิดแต่พืชหญ้าแปลงกองทัพเป็นวิชาควบคุมหญ้าเด็ดขาดโเยใช้ความสามารถยา! เป็นไปไม่ได้ยับยั้ง 

อ่าน นิยาย จีน ฟรี   4•• มุกพลังแม่เหล็ก : หลังจากเขากลืนไข่มุกนี้ลงไปทำให้ร่างกายเบาขึ้นอย่างมากรวมทั้งยังขยับเขยื้อนได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัว ถ้าหากระเบิดออกพร้อมทั้งพละกำลังอันเป็นอันมากแล้วนั้นถือว่าไล่จับต้องได้ยากเย็นนัก
…………………….
5•• วิชาอิทธิฤทธิ์ควบคุมคน : วิชานี้เขาได้ทำราววิชาปราณม่วงควบคุมกระถางนกหนักเปรียบเสมือนค่อยแม้มันจะไม่ได้ควบคุมคนง่ายดุจกลับฝ่ามือถ้าแต่มันพอที่จะก่อให้ศัตรูหยุดชะงักการเคลื่อนไหวได้ในเลวทรามช่วงเวลาสั้นๆซึ่งมันเหมาะแก่การลอบจู่โจมหรือแอบหนีก็ตามที
…………………..
6•• เวทมนตร์คาถาลมปราณม่วงทงเทียน : ใช้แม่น้ำทงเทียนที่อัดแน่นไปด้วยพลังวิญญาณถ้าหากผู้ใดกันแน่ตกลงไปอย่าว่าแต่ว่าร่างกายแม้แต่จิตวิญญาณยังดับสลายหายไปฃด้ แต่ว่าวิชานี้เอาแม่น้ำทงเทียนมาฝึกฝนใส่ลงไปในร่างกายแล้วล่อเลี้ยงร่างกายให้แกร่งขึ้น !
*กลเม็ด – เนตรทงเทียน ~ เมื่อเบิกเนตรดวงลำดับที่สามค่อนข้างจะทำ

ให้เขาสามารถควบคุมสิ่งของได้ ! ควบคุมผ่านทางสายตา! ยิ่งไปกว่านี้ยังสามารถมองดูในมุมมองที่ผิดปกติได้อีกด้วย สามารถมองทะลุทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้ตัวอย่างเช่นมีสิ่งกีดขวางถ้าเมื่อเนตรทงเทียนทำงานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างล้วนไร้ผล รวมทั้งสามารถดูในมุมมองที่สูงได้*
……………………..
7•• เคล็ดลับวิชาลับ เลือดปลิดโลก : สร้างเลือดจากเลือดตัวเอง แม้กระนั้นพ่อยเพื่อนฉุนอาศัยพลังของวิชาอมตะมิลาโลกทำให้เก็บรวบรวมเลือดก้าวหน้ายิ่งยวด หากใช้อยู่ในเขตของสำนักธารเลือด เขาสามารถสร้างกระบี่โลหิตขนาดใหญ่โตมโหฬารสะท้านฟ้าสะเทือนดินได้อย่างน่าหวาดหวั่น
*-สามารถใช้สร้างอาณาเขตกักกันไม่ให้ผู้อื่นออกไปได้
……………………….
8•• พืชต้นหญ้าแปลงกองทัพ : ควบคุมพืชต้นหญ้าโดยอาศัยความรู้ของสมุนไพร นิยาย กำลังภายใน ที่ศึกษามาทำให้แปลงจากพืชหรือหญ้าทุกจำพวกกลายเป็นกองทัพใช้ล่าสังหารคนอื่นได้อย่างใจร้าย โดยการควบคุมที่ว่าเ

ป็นการควบคุมเบ็ดเสร็จโดยใช้ความรู้ถึงแม้ว่าศัตรูจะสร้างหญ้าขึ้นมาจากพลังชีวิตหรือพลังอะไรก็ตาม ถ้าเกิดแต่พืชหญ้าแปลงกองทัพเป็นวิชาควบคุมหญ้าเด็ดขาดโเยใช้ความสามารถยา! เป็นไปไม่ได้ยับยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อยเสี่ยวฉุนที่เรียนรู้สมุนไพรมามาก

อ่าน นิยาย จีน ฟรี

9•• มนต์เหมินเลี้ยงความคิด : การฝึกหัดวิชานี้จําเป็นต้องใช้แม่

น้ำทงเทียนแบบเดียวกัน แต่กลับไม่ได้เอามากิน แต่ว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมัน…แบ่งได้เป็นสองจำพวกเป็นเย็นแล้วก็ความนึกคิด… ใช้เวทคาถารวมความเย็น ใช้ความเ ย็นหล่อเลี้ยงความนึกคิด… ถ้าหากฝึกสําเร็จ เพียงแค่ความคิดเดียว เย็นเยือกไปแปดทิศ …. ความนึกคิดคืออะไร…. “ความคิดก็คือพลังอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพ ลังควบคุมบรรลุถึงระดับสูงสุดแล้ว…หรือสามารถบอกได้ว่าเมื่อพลังควบคุมแล้

วก็จิตสํานึกรวมเข้าด้วยกันแ ล้วถึงจะกลายมาเป็นพลัง!”
“ลมปราณ ม่วงควบคุมกระถาง หล่อเลี้ยง พ ลังควบคุม ลมหายใจม่วงทงเทียน รวบรวมพลังควบคุมมาอยู่ในเนตรคาถาอาคม เป็นการผสานรวมพลังควบคุมและจิตสํานึกในขั้นตอน แต่หันเหไม่นเลี้ยงความนึกคิดนี้จะเป็นการผสานรวมพลังควบคุมรวมทั้งจิตสํานึกเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วกระตุ้นออกมา ก่อเกิดเป็นพลังความคิดที่จริงจริง ต่อจา

กนั้นจึงหล่อเลี้ยงบํารุง…”
*กลยุทธ์วิชา – เทือกเขา น้ำแข็ง ~ สร้างเทือกเขาที่เป็นน้ำแข็งขึ้นมาในชั่วพริบตาก่อนจะเพิ่มขนาดเทือกเขาที่เป็นน้ำแข็งด้วยไอความเย็นในช่วง อ่าน นิยาย จีน ฟรี นิยายวาย nc เรื่องสั้น นิยายจีนอ่านฟรี พริบตาเดียวเทือกเขาก็สูงระฟ้ากว่าร้อยจั้ง*มนต์เหไม่นเลี้ยงความนึกคิด ไอความเย็นแบ่งออกเป็นสี่ขั้น

-ไอความเย็นระดับล่าง > สามารถรวมเงาที่ไอเย็นให้ก่อตัวกันขึ้นเป็นเวทแห่งความเย็น : สร้างไอเย็นก่อตัวเป็นเวทความเย็นสามารถแช่แข็งหรือควบคุมพลังความเย็นใส่คนอื่นได้

-ไอความเย็นระดับกึ่งกลาง > สามารถทํ าให้รัศมีพันจั้งถูกปิดผนึกด้วยความเย็นในชั่วพริบตา : เมื่อป๋ายเสี่ยวฉุนฝึกหัดถึงระดับนี้แล้วจะสามารถแผ่ตบะออกจากร่ากลายเป็นไอความเย็น อุณหภูมิทั้งหมดทุกอย่างในรัศมีพันจั้งจะน้อยลงอย่างเร็วรวมทั้งร่างพ่อยเสี่ยวฉุนจะหายไปแต่ว่าปรากฏผลึกน้ำแข็งที่เสมือนพ่อยเสี่ยวฉุนไปทั่วชายแดนไอคว

ามเย็นในระศมีพันจั้งและก็สามารถสลับตำแหน่งกับผลึ กน้ำแข็งโน่นได้ อย่างเร็วโดยอยู่ระดับเดียวกับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือแสง
-ไอความเย็ นระดับที่ค่อนข้างสูง > ความเย็นระดับสูง สามารถทําให้ในรัศมีหมื่นจั้งกเงินลายมาเป็นพื้นที่น้ำแข็ง และก็ยังสามารถสร้างกระจกน้ำแข็งสะท้อนให้ร่างจําแลงลงมาตายได้ด้วย!

-ไอความเย็นระดับสุดขั้ว > ส่วนความเย็นระดับสุดขั้ว…สามารถปิดผนึกแม้น้ำทงเทียน…ในขอบเขตที่แน่ๆ (แม่น้ำทงเทียน เป็นแม่น้ำที่มีพลังวิญญาณเข้มข้นอย่าว่าแต่ว่าร่างกายเลย ถึงแม้ว่าจะ

กระโดดลงไปในแม่น้ำทงเทียนแม้แต่ัวิญญาณยังถูกดับทำล ายร่างกายถูกกัดเซาะด้วยแม่น้ำทงเทียน แม้จะกล้าแกร่งมากแค่ไหนก็ยากจะ

ต้านทาน เพราะมันคือบ่อพลังวิญญาณเข้มข้นดีๆนี่เอง)

……………………….
10•• อาคมคนขุนคีรี : คนและเขาประสานรวมกั นแปลงเป็นคนเทือกเขา และก็เมื่อคนอยู่หน้าเทือกเขา ก็เลยเรียกว่าเซียน! <-(ชี้แจงตรงนี้ เป็นการรวมกลุ่มอักษรของจีน ซึ่งคําว่าเ ซียน 仙คือการรวมกันระหว่างอักษรคําว่าคน 人และก็อักษรคําว่าเทือกเขา 山คนอยู่หน้าเทือกเขาจึงกลายเป็นคําว่าเซียน 仙) อาคมคนขุนคีรี ไม่ใช่วิชา แม้กร

ะนั้นเป็นเวทปาฏิหาริย์ ย้ำในเรื่องร่างจําแลงแปลงเป็นคนขุนเขา มีพละกําลังเหนือล้ำสูงสุด และจุดสําคัญสำหรับการคาถานี้ก็คือประสานรวมเป็นภูเขา เทือกเขามีจิตวิญญาณ ทําความรู้ความเข้าใจกับวิ

ญญาณยอดเขา หากทําสําเร็ จก็สามารถร่าย พลังของคนขุนคีรีได้! โดยจะแบ่งออกเป็นสี่ระดับ อาทิเช่น -คนแ นวเขา > สร้างเงาคนขุนเขาขึ้นมาขนาดสูงหลายสิบจั้ง มีพลังเป็นอย่ างมากพอที่จะถล่มทลายเทือกเขาที่สูงเหนือเมฆได้อย่างง่ายดายนับเป็นเคล็ดลับเสมอเหมือน ตรวนสลายลำคอ, ชนาเขย่าเทือกเขา, ผนุึกมิวางวาย ได้เลยทีเดียว
-ดินภูเขา >

-ฟ้าภูเขา >
-เซียนเทือกเขา >สามกระบวนท่าที่จักรพัตราธิราชใต้
-กระบวนท่าที่หนึ่ง แยกฟ้าผ่าปถพี … กระบวนท่าแรกที่อ่อนด้อย ที่สุดของกระบี่ตัดศิลปิน ากแต่พลังล้างผลาญของมันสามารถตัดเชือนทุกสิ่งได้เปรียบเสมือน  นิยายวาย nc เรื่องสั้น นิยายจีนอ่านฟรี ก้นเนย ภูเ ขาเสีนดฟ้าย่อมวิบัติไปได้เพียงหนึ่งครั้งที่ใช้ออก!
-กระบวนท่าที่สอง ทลายสวรรค์แดนฟ้า … กลยุ

ทธ์วิชาที่จำเป็นต้องใช้พลังมากกว่า ‘แยกฟ้าผ่าพื้นดิน’ สิบเท่า และก็แน่ๆว่าพลังล้างผลาญเองก็เหนือมากยิ่งขึ้นกว่าแยกฟ้าผ่าพื้นดินถึงสิบเท่าเหมือนกันและก็ท่านี้จะพิเศษมากขึ้นเมื่อจู่โจมขึ้นด้านบนรวมทั้งศัตรูจู่โจมสวนลงม าพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว แม้ร่างของผู้ถูกฟันไม่แข็งแกร่งมันจะถูกทำลายหายไปกระทั่งสิ้นแต่ว่าถ้าหนักแน่นมากพอจ ะถูกส่งลอยยึดบนท้องฟ้า
-กระบวนท่าที่สาม ดาราวินาศ … เก็บพลังฟ้าดินพลังธ

รรมชาติเข้ามาในครั้งเดียวเพียงสิบลมหายใจก่อนจะเปลี่ยนเป็นกระบวนท่า ดาราวินาศ ไฟสีทองคำลุโชติอาบทาไปทั่วกระบี่ไฟที่บริสุทธิ์และก็เข้มข้นมากกว่าขุนพลศักดิ์สิทธิ์! ศิลปินฉิบหาย…. กระบวนท่าสูงสุดในตำนานของก ระบี่ตัดดารา สามารถทำลายดวง หนึ่งกระบี่ต้านทานความตั้งใจค์ของสรวงสวรรค์! เมื่อใช้ออกโลกล้าปกคลุมไปด้วยสีทอง ทุกสรรพธาตุที่อยู่ในรัศมีถูกทำลายลงสิ้น สายตาสูญเสียการมองเห็น ไม่มีสีสันอะไรก็ตามไร้เสียง ที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสัมผัส…. ไม่มีสิ้นทุก

ๆอย่าง ทุกสรรพสิ่งเปลี่ยนเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของจักรวาล สา มารถแยกผืนทะเลทรายให้ แปลงเป็นหุบเหวได้อย่างสะดวกสบายทั้งไม่ใช่รูปแบบที่บริบูรณ์!คันศรเป่ยตี้ – บาปพินาศ : คันธนูแห่งจักรพรรดิเหนือแรกเริ่มมีชื่อว่า ‘คันศรทลายดารา’ หากแม้กระนั้นถูกเปลี่ยนด้วยพระราชาธิราชเหนือเพราะการลบความรู้สึกนึกคิดของคันศรโดยใช้ เลือดทำให้มีชื่อว่า ‘บาปฉิบหาย’ แล้วก็ยังมีกลิ่นอายฆ่าที่ยอดเยี่ยม ไม่เคยทราบว่ามีความรู้ความสามารถยังไงเนื่องจากยังไม่เปิดเผย

เป็นเยี่ยมในสามอาวุธต้องห้ามที่ห่วงบรรพจลาจล(จักรวาล) อย่างเช่นกระบี่ตัดศิลปินกระบวนท่าที่หนึ่ง แยกฟ้าฆ่าโลหิต … กระบวนท่าแรกของ

คันธนูบาปฉิบหายการยืดสายคันธนูยิงหนึ่งครั้งมีพ

ลังทำลายล้าง.. ไม่สิ.. พลังทะลวงที่มากกว่าแยกฟ้าผ่าปถพีของกระบี่ตัดดาราเสียอีก ซึ่งมันไม่ทำลายวงกว้างราวกับแยกฟ้าผ่าปฐพีแต่ว่ามันกับทำลายในจุดๆหนึ่งซึ่งมันสามารถทำลายน้ำแข็งศูนย์สัมบูรณ์ได้อย่างยิ่งจริงๆ
-กระบวนท่าที่สอง ตามจิตโลหิตดำ …

ยิงศรเป่ยตี้ขึ้นฟ้าเพียงแค่หนึ่งครั้งศรธนูจะควบแน่นเป็นพลังจิตตามติดที่จะทำให้จุดหมายซึ่งไม่สามารถที่จะหลบได้ ศรจะตามติดจนกระทั่งจะดับทำลายจิตของจุดหมายได้ศรก็เลยจะหายไป ศรไม่มีรูปลักษณ์แต่จะพุ่ งตามอีกฝ่ายตราบจนกระทั่งจะถูกดับทำลายจิตซึ่งหนึ่งศรผลตอบแทนที่ได้คื

อ อ่าน นิยาย จีน ฟรี นิยายวาย nc เรื่องสั้น นิยายจีนอ่านฟรี คำสาปทางธรรมชาติของคันศรบางอย่าง (หวูเฉินใช้หนึ่งครั้งโดนคำแช่งทำให้ตาบอด แต่ว่าหายแล้ว)
-กระบวนท่าที่สาม สังสารวัฏสมุทรเลือด
เคล็ดลับวิชาเคล็ดลับวารีสวรรค์หลุดล่วง — ทลายหน้าหนาวเยือกแข็ง : สร้างแสงสว่างน้ำแข็งสีฟ้าหล่นจากท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงภาวะพื้นที่ทั่วทุกหนแห่งในมุมมองสายตากลายเป็นม่านน้ำแข็งแต่ละ

แท่งซ่อนพลังอันเก่งของน้ำแข็ง! ทั้งหมดทุกอย่างที่แตะสัมผัสก็ถูกพังทลายลงอย่างสบายจากการปะทุของแท่งน้ำแข็ง!เคล็ดวารีสวรรค์หลุดล่วง — ข่ายฤดูหนาวสุดเยือก : สร้างพลังน้ำแข็งสีฟ้าควบกลั้นทำให้อุณหภูมิลดลดลงเฉียบพลันจนถึงสามารถแช่แข็งทั้งหม

ดทุกอย่างในรัศมีที่เคล็ดลับนี้ใช้ออกใ นชั่วพริบตา!เคล็ดวารีสรวงสวรรค์หล่น – ทลายหัวใจน้ำแข็ง : นี่เป็นพลังวารีลำดับสูงสุดที่เย่หวูเฉินสามารถใช้ออก โดยการบีบอัด พลังอันเข้มข้นให้เหลือขนาดเล็กที่สุด

ต่อจากนั้นปล่อยออกไป ถูกจุดเดียว หากแม้รัศมีจู่โจมจะน้อยนิด แต่พลังทำลายถือว่าสูงสุด…. ระหว่างที่สะสมพลัง ฟ้าได้วาบแสงสีฟ้าเจือจาง หยดน้ำเล็กๆหล่นลงจากท้องฟ้าห่างไกล

เย่หวูเฉินเปลี่ยนแปลงหยดน้ำให้แปลงเป็นน้ำแข็ง…. แม้ดูคล้ายน้ำแข็งธรรมดา…. แต่ว่าพลังที่แอบแฝงอยู่ในนั้นทรงอำนาจยิ่งยวด ถ้าเจวี๋ยเทียนยังไม่ตกตาย มันย่อมไม่กล้าเผชิญหน้ากับ พลังนี้หมอกบังเทวดา : หมอกที่ผลิตขึ้นมาสามาร

ถบดบังได้กระทั่งสายตาเทวดา!เรื่องย่อ : ผ่านก าลบันดาลรัก เมื่อมือสังหารในยุคปัจจุบันอย่าง เมิ่งเชียนโยว จำเป็นต้องทะลุมิติเข้ามาอยู่ในร่าง

ของสาวน้อยบ้านนอกผู้เอาแต่ใจ ประสบการณ์ครั้งใหม่ก็เลยได้เริ่มต้นขึ้น

! นางจะเอาชีวิตรอดได้เช่นไรในครอบครัวที่ข าดแคลนเช่นนี้ หนทางเดียวที่พอเพียงจะทำได้ก็คือการหาทางเลี้ยงชีวิตเพื่อพลิกฟื้นครอบครัวชาวนาให้ขึ้นมาก้าวหน้า ฟรี นิยายวาย nc เรื่องสั้น นิยายจีนอ่านฟรี ร่ำ รวย แม้กระนั้นด้วยความรู้ความเข้าใจของน

างแล้วโน่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาหนักอะไรนัก ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ… นางมีคู่หมั้นแล้ว รวมทั้งคู่หมั้นคู่หมายของนางก็เป็นเด็กตัวกะเปี๊ยกหน้าตามอมแมมเนี่ยน่ะหรือ!? … “น้องหญิง เด็กชายคนซึ่งก็คือสามีในอนาคตของเจ้า” เมิ่งเสียนพี่ชายคนโตชี้ไปที่เด็กผู้ชายเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนสกปรกไม่ไกลออกไป เชี่ยนโยวได้ฟังแล้วพลันรู้สึกเสมือนโดน

สายฟ้าฟาด “น้องหญิง ผัวในอนาคตของเจ้าถูกคนทำร้าย!” เมิ่งฉีพี่ชายคนรองทะยานเข้ามาจากประตูใหญ่อย่างกระวนกระวาย ร้องตะโกนบอกเมิ่งเชี่ยนโยว เส้นประสาทที่หน้าผากเมิ่งเชี่ยนหมากโยวโดยพลันเกร็งกระตุก

“ท่านพี่ ผัวในอนาคตของพี่…” คำบอกเล่าของเมิ่งเจี๋ยน้องชายคนเล็กยังไม่ทันจบก็ถูกเมิ่งเชี่ยนโยวตัดบทขึ้น “ไปบอกท่านพ่อกับท่านแม่ สามีในอนาคตของเรา เราจะเลี้ยงเอง!”

กลับหน้าหลัก