โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร โดยหลักการของ GMP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ประกอบการ โครงสร้างตึก แนวทางการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย แล้วก็มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่แมื่อขั้นตอน เริ่มต้นวางแผนผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการขนส่งจนถึงผู้ใช้ มีระบบระเบียบบันทึกข้อมูล พิจารณาและติดตามผลคุณภาพสินค้า รวมทั้งระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขลักษณะ เพื่อสินค้าขั้นตอนสุดท้ายมีความปลอดภัยได้ประสิทธิภาพเป็นป้อมปราการหัวใจเมื่อถึงมือผู้ใช้ รวมทั้ง GMP ยังเป็นระบบประกันประสิทธิภาพรากฐานก่อนจะนำมาซึ่งระบบประกันคุณภาพอื่นๆที่สูงกว่าต่อไป ได้แก่ ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points) โรงงานผลิตอาหาร

7 ข้อควรรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำโรงงานผลิตของกิน มาตรฐาน GMP โรงงานผลิตอาหาร

ผู้ประกอบกิจการโรงงานของกินมีกฎ ระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นต้องศึกษาและก็ทำความเข้าใจ เพื่อรังสฤษฏ์ผลิตผลประสิทธิภาพส่งออกไปถึงมือผู้ซื้อ ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้บริโภคนั้นได้รับความปกป้องเบื้องต้นโดยลูกค้าจำต้องได้รับประทานอาหารที่สะอาด ไม่มีอันตราย ไม่มีสิ่งเจือปน หรือเปล่ามีสารพิษที่เกิดอันตราย ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าของกินของโรงงานนั้นมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะกับการจำหน่ายไปสู่ผู้ซื้อ

โรงงานผลิตอาหาร สำหรับโรงงานผลิตของกิน สิ่งสำคัญที่ควรรู้เป็นการผลิตอาหารที่ได้คุณภาพ ผ่านการยืนยันตามมาตรฐาน GMP ซึ่งบทความของพวกเราวันนี้แอดมินได้เก็บเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ GMP มานำเสนอ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานอาหารนำไปประยุกต์กับโรงงานของท่านต่อไปค่ะ

1. GMP เป็นยังไง?

ขั้นแรกขอเสนอแนะถึงความหมายของ GMP กันก่อนนะคะ มาตรฐาน GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice หมายถึง มาตรฐานสำหรับเพื่อการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์อย่างน้อยเพื่อควบคุมการสร้างอาหารด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆให้ผู้ประกอบกิจการกระทำตาม เพื่อได้อาหารที่มีมาตรฐานเรื่องความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัย

มาตรการ GMP จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดกับขั้นตอนการผลิตของกิน ทั้งยังเรื่องของสิ่งปลอมปน ของกินเป็นพิษ และความไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้ผู้ซื้อได้รับอันตราย[br]-GMP เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยืนยันจากทั่วทั้งโลก

มาตรฐาน GMP มีความน่าวางใจสูงมากมายเพราะเหตุว่าได้รับการรับรองจากทั่วโลกแล้วว่ามีมาตรฐานที่ดีในประเด็นการควบคุมกรรมวิธีการผลิตอาหาร มีการพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั้งโลกว่า GMP ทำให้ของกินจากกระบวนการผลิตมีความปลอดภัย ปลอดภัยต่อผู้ใช้ นอกจากนั้นยังเป็นการยืนยันว่าถ้าหากว่าผู้ผลิตของกินปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GMP ทุกอย่าง จะมีผลให้สามารถผลิตของกินที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อร่างกายของลูกค้า จะนับได้ว่าเป็นสินค้าของกินที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล โรงงานผลิตอาหาร

2. GMP ควบคุมอะไรบ้าง?

GMP ควบคุมอีกทั้งส่วนของสถานประกอบการ องค์ประกอบอาคาร ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตที่จำเป็นต้องสะอาด ไม่มีอันตราย ในส่วนของกระบวนการผลิตยังมีเนื้อหาที่ GMP ควบคุมอย่างเข้มงวดอีกนะคะ ตั้งแต่กระบวนการคิดแผน การคัดสรรแล้วก็ควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บ ไปจนถึงผลิตผลที่สำเร็จรูปแล้ว นอกจากนั้น GMP ยังควบคุมการจัดส่งของผู้ประกอบกิจการด้วย โดยทางโรงงานจะต้องมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็การตรวจทานติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

มาตรฐาน GMP เป็นการรับประกันขั้นพื้นฐานที่จะส่งผลให้เกิดการยืนยันมาตรฐานลำดับต่อไปที่สูงกว่า ดังเช่น ISO 9000 แล้วก็ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points) เป็นต้น

3. GMP มีกี่ชนิด?

มาตรฐาน GMP แบ่งได้ 2 จำพวก ดังเช่นว่า

GMP ถูกหลักอนามัยทั่วไป (General GMP) สำหรับของกินทุกประเภท

GMP เฉพาะสินค้า (Specific GMP) สำหรับย้ำเรื่องการเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

4. GMP ถูกหลักอนามัยทั่วไป (General GMP)

เป็นหลักหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับของกินทุกประเภท มีทั้งหมด 6 ข้อกําครั้งดร่วมกัน ตัวอย่างเช่น

สถานที่ตั้งและก็ตึกผลิต

เครื่องมือเครื่องจักรและก็อุปกรณ์สำหรับการผลิต

การควบคุมขั้นตอนการผลิต

การสุขาภิบาล

การบํารุงรักษาแล้วก็การทําความสะอาด

เจ้าหน้าที่และก็ถูกหลักอนามัย

โรงงานผลิตของกิน มาตรฐาน GMP

5. ข้อกำหนดของ General GMP

ด้านสถานประกอบการ- ต้องสะอาดรวมทั้งตั้งอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้ของกินปนเปื้อนได้ง่าย สถานประกอบการที่ใช้ดำเนินแนวทางการผลิตจะต้องมีขนาดสมควร ดีไซน์รวมทั้งก่อสร้างให้รองรับกับการซ่อมบำรุงและก็การดูแลและรักษาความสะอาด สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ส่วนพื้นที่ภายในโรงผลิตจำเป็นที่จะต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน ทั้งยังต้องระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม

ด้านเครื่องจักรและก็วัสดุอุปกรณ์- จำเป็นต้องทำจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ แข็งแรงแล้วก็มีการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต นอกเหนือจากนั้นจำเป็นต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน และก็มีการปกป้องฝุ่นรวมถึงสิ่งสกปรกด้วย

ด้านขั้นตอนการผลิต- มีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบ ภาชนะ การผลิต การรักษา การขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

ด้านการสุขาภิบาล– ต้องควบคุมสาธารณูปโภคและเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลเพื่อความสบายสำหรับในการดำเนินการ ได้แก่ อ่างล้างมือ ห้องอาบน้ำ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย การระบายน้ำเสีย การปกป้องคุ้มครองสัตว์และก็แมลง เป็นต้น

ด้านการบำรุงรักษาและก็การทำความสะอาด- เพื่อการทำงานเป็นไปอย่างแม่นยำด้านความสะอาดและเพื่อคุ้มครองสิ่งสกปรกรวมทั้งสารอันตรายปนเปื้อนสู่สินค้าของกิน ทางโรงงานควรจะมีวิธีการทำความสะอาด ดูแลแล้วก็เก็บรักษาเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยสำหรับผลิตให้อยู่ในภาวะที่สะอาด ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการผลิต

ด้านพนักงาน- จำต้องสวมอาภรณ์ที่สะอาดแล้วก็เหมาะสมต่อการกระทำงาน ควรมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย และไม่เป็นโรคผิวหนังที่สะอิดสะเอียนหรือโรคเรื้อน

6. GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP)

เป็นหลักมาตรฐานที่เพิ่มจาก GMP ทั่วๆไป เน้นย้ำในเรื่องความเสี่ยงรวมทั้งความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารโดยยิ่งไปกว่านั้น อาทิเช่น ข้อกําคราวด GMP สำหรับน้ำบริโภค หรือข้อกําครั้งด GMP สำหรับนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนโดยแนวทางพาสเจอร์ไรส์ ฯลฯ

สำหรับ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์จะมีการควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละจำพวกที่แตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาของสินค้าของกินนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ้ะ

7. การบังคับใช้ GMP

สำนักงานภาควิชาบาปอาหารและก็ยาของไทยนำเอาหลักเกณฑ์มาตรฐาน GMP มาบังคับใช้เป็นข้อบังคับ โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พุทธศักราช 2543 ผู้ประกอบธุรกิจของกินก็เลยจะต้องเรียนหลักเกณฑ์อย่างละเอียดเพื่อการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดอาหารคุณภาพที่อยู่บนฐานรากข้อกำหนดด้านกฎหมาย ซึ่งมาตรฐาน GMP ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องกรรมวิธีการผลิต เครื่องไม้เครื่องมือ ของใช้ในการผลิต รวมทั้งการเก็บรักษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2544

การไตร่ตรองในด้านของตัวตึกหรือโรงงาน

อาคารหรือโรงงานผลิตอาหารที่ได้รับมาตรฐาน GMP ควรจะมีขนาดที่สมควร มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายต่อการทะนุบำรุงสภาพ รักษาความสะอาดและสะดวกสำหรับการทำงาน ตลอดจนคุ้มครองปกป้องการแปดเปื้อนต่อกระบวนการผลิตรวมทั้งสินค้าได้ มีการแยกรอบๆผลิตของกินออกเป็นสัดส่วนจากที่อาศัยอยู่และก็การผลิตสินค้าอื่นๆมีพื้นที่เพียงพอสำหรับในการจัดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งสบายต่อการสร้าง แล้วก็แบ่งแยกพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการแปดเปื้อน

ตัวตึก พื้น ฝาผนัง และเพดานของตึก โรงงานผลิตควรจะมีลักษณะดังนี้

1. พื้น คงทนถาวร เรียบ ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีความลาดเอียงเพียงพอ ไม่มีน้ำนอง และก็มีทางระบายน้ำที่สมควร

2. มีแสงสว่างพอเพียงสำหรับในการดำเนินการ

3. มีการระบายอากาศที่สมควรในการดำเนินการ มีอากาศพอเพียงไม่ชื้นแฉะ

4. อาคารผลิตมีวิธีการป้องกันการแปดเปื้อนจากสัตว์และก็แมลง

5. ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวกับการผลิตอยู่ในรอบๆผลิต

โรงงานอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จำเป็นต้องได้รับมาตรฐานการสร้าง (GMP) เพื่อผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่มีอันตรายต่อผู้ซื้อ และก็สร้างความน่าเชื่อถือและมั่นอกมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้ใช้ได้ ถ้าเกิดปรารถนาก่อสร้างโรงงานของกินที่ได้มาตรฐานการสร้าง (GMP) ควรเลือกบริษัทที่มีความชำนาญรวมทั้งมีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างโรงงานให้เป็นผู้รับเหมาทำการก่อสร้างโรงงาน เพื่อก่อสร้างและก็ขอราบรื่นทุกขั้นตอ

 

Back to Homepage