21 Bridges (2019)

21 Bridges (2019)

21 Bridges (2019)

แค้นนี้…ปิดเมืองล่ามันก็ยังไม่สาสม แค้นนี้…รอการชำระทั้งชีวิตก็ไม่สายไป พบความแค้นที่ระเบิดจนทั้งเมืองต้องสยบ แชดวิก โบสแมน แห่ง Black Panther “21 Bridges”

ตัวอย่าง

About The Author