24 Hours To Live (2017)

24 Hours To Live (2017)

24 Hours To Live (2017)

24 Hours to Live เป็นภาพยนตร์แอ็คชั่นที่รวดเร็วเกี่ยวกับนักฆ่าอาชีพ (Hawke) ที่ได้รับโอกาสในการไถ่ถอนหลังจากนายจ้างของเขานำเขากลับมามีชีวิตชั่วคราวหลังจากถูกฆ่าตายในงาน

ตัวอย่าง

About The Author