A Chinese Odyssey Part Three (2016)

A Chinese Odyssey Part Three (2016)-bluray

A Chinese Odyssey Part Three (2016)


บทที่สาม ของเทพนิยายแฟนตาซีคลาสสิก Odyssey จีน ในตอนท้ายของ ‘A Chinese Odyssey 2’ Zixia พยายามที่จะเห็นผลของการต่อสู้ล่วงหน้า ตอนนี้เพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมที่โชคร้ายเธอเดินทางกลับไปยังอดีตและตรวจสอบให้แน่ใจว่า Monkey ไม่ได้ตกหลุมรักเธอ ลิงกลับชาติมาเกิดแล้วและยังคงรอบักจิง – จิง

 

ตัวอย่างหนัง

 

About The Author