Cinderella (2015)

Cinderella (2015)

นานมาแล้ว มนุษย์บนโลกนี้ได้รู้จักกับนิทานก่อนนอน นิทานเจ้าหญิงเจ้าชาย ที่มีแต่เรื่องราวที่แสนประทับใจด้วยแง่มุมการมองโลกในแง่ดี และมีภาพประกอบสวยงาม อยู่มาจนวันหนึ่ง โลกมนุษย์ก็แปรเปลี่ยนมาให้ออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ “การ์ตูนแอนิเมชั่น” แต่พอมาถึงวันนี้ นิทานเจ้าหญิงเหล่านั้นกำลังถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกครั้ง จากภาพวาดพาฝัน บัดนี้ กลายเป็นคนจริงๆ แสดงแทนแล้ว ‘Cinderella’ คือหนึ่งในนั้น

ตัวอย่าง

About The Author