Cloud Atlas (2012)

Cloud Atlas (2012)
Cloud Atlas (2012)

การสำรวจว่าการกระทำของแต่ละบุคคลมีผลกระทบต่อกันอย่างไร

ในอดีตปัจจุบันและอนาคตในขณะที่วิญญาณหนึ่งถูกสร้างขึ้นจากนักฆ่าสู่ฮีโร่

ตัวอย่าง

 

About The Author