Constantine (2005)

Constantine (2005)

Constantine (2005)

คอนสแตนตินบอกเล่าเรื่องราวของจอห์นคอนสแตนตินนักสืบเหนือธรรมชาติผู้ซึ่งเคยไปนรกและกลับมาอย่างแท้จริง

ตัวอย่าง

About The Author