Death Race 4 Beyond Anarchy (2018)

Death Race 4 Beyond Anarchy (2018)

DEATH RACE 4: BEYOND ANARCHY (2018) เดธ เรซ…ซิ่ง สั่ง ตาย 4 หลังจากการโจมตีผู้ต้องขัง Frankenstein ล้มเหลวผู้เชี่ยวชาญด้าน Black Ops เข้าคุกสูงสุดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Death Race ที่ผิดกฎหมายและลง Frankensteinซิ่งสั่งตายในภาคที่4 นี้ใช้ชื่อภาคว่า Beyond Anarchy เรื่องราวในภาคนี้

ตัวอย่าง

About The Author