Fury (2014)

Fury (2014)

อันที่จริงแก่นของหนังสงครามนั้นคงหนีไม่พ้นประเด็นไม่กี่อย่างนั่นคือ การนำเสนอความรักชาติและพวกพ้อง, ผลพวงจากสงครามรอยบาดแผลและคราบเลือดรวมไปถึงคราบน้ำตา หรือการขายฉากห้ำหั่นกันระหว่างฝ่ายดีและฝ่ายศัตรู

แน่นอนว่าหนังสงครามแล้วขึ้นชื่อว่าคนชนชาติใดเป็นผู้สร้างก็มักจะต้องเขียนบท “เข้าข้าง” ประวัติศาสตร์ชาติของตัวเองเป็นสำคัญ ว่ากันง่ายๆเลยก็คือหนังสงครามส่วนมากก็มักจะปลุกกระแสชาติ(ตน)นิยมเป็นปกติ และมักจะต้องโยนขี้หรือพยายามทำให้อีกฝ่ายหนึ่งดูมีความ “ชอบธรรม” น้อยกว่าเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างในการเข่นฆ่าฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องพยายามหาความมีมนุษยธรรมมาทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น

ตัวอย่าง

About The Author