Joe Dirt 2 Beautiful Loser (2015)

Joe Dirt 2 Beautiful Loser (2015)

Joe Dirt 2 Beautiful Loser (2015)

เมื่อคนในครอบครัวที่มีความสุข Joe Dirt พบว่าตัวเองถูกส่งตัวไปยังอดีตที่ผ่านมาเขาเริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เพื่อกลับไปหาคนที่เขารักในปัจจุบัน

ตัวอย่าง

About The Author