Kingdom of Heaven (2005)

Kingdom of Heaven (2005)

Kingdom of Heaven (2005)

“อาณาจักรแห่งสวรรค์” เป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับคนทั่วไปที่พบว่าตัวเองถูกผลักดันให้เข้าสู่สงครามที่ยาวนานหลายสิบปี คนแปลกหน้าในดินแดนแปลก ๆ

ตัวอย่าง

About The Author