Only the Brave (2017)

Only the Brave (2017)

Only the Brave (2017)

มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นเท่ากัน … จากนั้นนักดับเพลิงสองสามคน มีเพียงผู้กล้าหาญเท่านั้นจากเรื่องราวจริงของ Granite Mountain Hotshots เป็นเรื่องราวที่กล้าหาญของนักดับเพลิงท้องถิ่นหนึ่งหน่วยที่ผ่านความหวังความมุ่งมั่นการเสียสละ

ตัวอย่าง

About The Author