Passengers (2016)

Passengers (2016)

เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อหนุ่มช่าง จิม เพรสตัน (Chris Pratt) และสาวนักเขียน ออโรร่า เลน (Jennifer Lawrence) สองผู้ที่อยู่ในแคปซูลถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาก่อนเวลาอันควร พวกเขายังเหลือเวลาในการเดินทางอีกถึง 90 ปีในยานล้ำสมัยที่ไม่มีใครควบคุมยานนอกจากระบบอัจฉริยะ พวกเขาไม่รู้สาเหตุว่าถูกปลุกขึ้นมาเพราะอะไร

ตัวอย่าง

About The Author