Paul Apostle of Christ (2018)

Paul Apostle of Christ (2018)

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอัครฑูต เปาโล ผู้ข่มเหงคริสเตียนอย่างหนัก จากความเชื่อยิวของตนแต่เมื่อการ ได้พบกับพระเยซู ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยน ไปตลอดกาล

ตัวอย่าง

About The Author