Primal (2019)

Primal (2019)

Primal (2019)

เมื่อ แฟรงค์ วอลช์ ยอดนายพรานจับเสือจากัวร์เผือกได้เขาคิดว่า คงจะได้ค่าตอบแทนงดงาม แต่กลายเป็นว่าระหว่างการขนส่งเสือจากัวร์เผือกของแฟรงค์ไม่ได้เป็นผู้ล่าคนเดียวบนเรือบรรทุกสินค้า

ตัวอย่าง

About The Author