Queen of The Desert (2015)

Queen of The Desert (2015)

Queen of The Desert (2015)

เรื่องราวชีวิตที่แท้จริงที่ไม่ธรรมดาของหญิงสาวผู้บุกเบิกที่ค้นพบอิสรภาพในโลกที่ห่างไกลในตะวันออกกลาง Gertrude Bell (Kidman) ร้านกาแฟต่อต้านความแข็งแกร่งของชีวิตในช่วงเปลี่ยนศตวรรษของอังกฤษทิ้งไว้ข้างหลังเพื่อ

ตัวอย่าง

About The Author