Doctor Strange (2016)

Doctor Strange (2016) “ด็อกเตอร์ สเตรนจ์” บอกเล่าเรื่องราวของศัลยแพทย์ทางประสาทนามสตีเฟ่น สเตรนจ์ ผู้ที่ค้นพบโลกอันลี้ลับของเวทมนตร์และมิติอื่นๆหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตัวอย่าง