Gone In 60 Seconds (2000)

Gone In 60 Seconds (2000) เรนส์ทิ้งชีวิตของอาชญากรรมมานานแล้ว แต่หลังจากการเยี่ยมครั้งหนึ่งจากเพื่อนเก่าเขาพบว่าเขาไม่มีทางเลือกนอกจากกลับไป สิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดคือขโมยรถเพื่อช่วยชีวิตพี่ชายของเขา ทุกอย่างลงมาในคืนหนึ่งรถยนต์ 50 คันและสัญญา ตัวอย่าง