Novitiate (2017)

Novitiate (2017) ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ถึงต้นทศวรรษ 1960 NOVITIATE เกี่ยวกับการเริ่มต้นด้วยความรักครั้งแรกของเด็กสาวในกรณีนี้กับพระเจ้า มารดาคนเดียวที่ไม่ได้นับถือศาสนาในชนบทของรัฐเทนเนสซี่ ตัวอย่าง

Novitiate (2017)

Novitiate (2017) เรื่องราวของแม่ชีที่ต่อสู้กับประเด็นถึงการเปลียนแปลงไปในเรื่องความศรัทธาในพระเยซูคริส ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 ในยุควาติกันที่ 2 ตัวอย่าง